Organisatie

Algemeen Bestuur
Jeroen Bakkers Voorzitter
Thomas Vossen Vicevoorzitter
Maurice Klaassens Secretaris
Bart Allers Penningmeester
Joris Verhoeckx Bestuurslid Jeugd
Colette Zinken-Hendriks Bestuurslid Jongste Jeugd
Klaas Beurskens Bestuurslid Prestatiehockey
Jeroen Kessels Bestuurslid Senioren
Marc de Jong Bestuurslid Beheer en Accommodatie
Beheer en Accommodatie
Mat den Biesen Reserveringen velden en clubhuis
Marc de Jong Voorzitter/bestuurslid
Annemarie van Soest - Vaessen Beheer clubhuis
Evenementen/activiteiten
Bram Berden Voorzitter
Jeugdcommissie
Joris Verhoeckx Voorzitter/bestuurslid
Danielle van Stralen Lijncoördinator meisjes A4 t/m A8
Patricia Romp Lijncoördinator meisjes B4 t/m B9
Danielle van Stralen Lijncoördinator meisjes B4 t/m B9
Michelle Rijntjes Lijncoördinator meisjes C4 t/m C9
Sjang Selen Lijncoördinator meisjes D4 t/m D9
Sidney Langerak Lijncoördinator jongens A3 & B2
Hans Dick Terhenne Lijncoördinator jongens C3, C4, D3
Maaike Lenders-van der Locht Lijncoördinator jongens C3, C4, D3
Colette Zinken-Hendriks Contactpersoon nieuwe leden
Jeugdcommissie prestatief
Klaas Beurskens Voorzitter/bestuurslid
vacature Lijncoördinator meisjes A1, A2, A3, B1, B2, B3
Patricia Romp Lijncoördinator meisjes C1, C2, C3, D1, D2, D3
Marjolein Uphoff Lijncoördinator meisjes C1, C2, C3, D1, D2, D3
Sidney Langerak Lijncoördinator jongens A1, A2, B1
Maaike Lenders-van der Locht Lijncoördinator jongens C1, C2, D1, D2
Hans Dick Terhenne Lijncoördinator jongens C1, C2, D1, D2
Colette Zinken-Hendriks Contactpersoon nieuwe leden
Jongste Jeugdcommissie
Colette Zinken-Hendriks Voorzitter/bestuurslid
Nicole Peters Lijncoördinator F
Janneke van Heijster Lijncoördinator E6
Marjoleine Schouten Lijncoordinator E8
Colette Zinken-Hendriks Contactpersoon nieuwe leden
Ledenadministratie
Marian Linssen-Rijk Ledenadministrateur
Materiaalcommissie
Bart Aerts Voorzitter materiaalcommissie
Adriaan Ottenheijm Materiaalbeheer
Fred Cabooter Materiaalbeheer
Scheidsrechterscommissie
Gayco van Meel Voorzitter/CS+ contactpersoon
Bram Kuipers Opleiding en begeleiding
Jannet Ververgaard - Fernhout Opleiding en begeleiding
Leo Schel CS+ opleiding
Germaine Steijn Arbitrageplanning jeugd
Hélène van den Broek-Kuyper Arbitrageplanning jeugd
Jacqueline Riether Arbitrageplanning senioren
Seniorencommissie
Jeroen Kessels Voorzitter/bestuurslid
Technisch Management
Henk Dongelmans Technisch manager
Nieke Laumans Technisch coördinator
Koen Verstraelen Technisch coördinator
Ron van Weerdt Technisch coördinator
Vertrouwenscontactpersonen
Chantal Simons Vertrouwenscontactpersoon
Marco Titulaer Vertrouwenscontactpersoon
Zaalhockeycommissie
Nicole Peeters Wedstrijdsecretaris zaalhockey
Frank Raemakers Voorzitter/contactpersoon