Train de Train(st)er

Nieuws Maandag 29 maart |

Zondag 28 maart, was de tweede bijeenkomst van "train de train(st)ers" en wederom waren de circa 60 jonge trainers aanwezig. Bij een guur windje maar lekker zonnetje gaven zij alleen of met tweeën aan elkaar training onder het toeziend oog van onze seniortrainers. Verschillende vormen van een warming-up werden gedaan gevolgd door diverse oefen- en spelvormen. Uiteraard op het eind gevolgd door een partijspel. 

Net als bij de eerste bijeenkomst werd ook nu iedereen er actief bij betrokken. Na ieder onderdeel werd, als dat van toepassing was, door elkaar feedback gegeven en vragen gesteld aan de trainers, zoals: 

  • Hoe vond je het gaan? 
  • Was de oefening actief voor iedereen? 
  • Wat had je anders kunnen doen? 
  • Was het veilig tijdens de oefening? 
  • Hoe kon je het moeilijker of makkelijker maken? 

Het doel van de beide bijeenkomsten was niet alleen het opleiden van onze trainers maar hen ook zoveel mogelijk te stimuleren onze jeugdige hockey(st)ers enthousiast te maken en te houden tijdens de trainingen. Met andere woorden ervoor te zorgen dat ze als "entertrainer" op het hockeyveld staan! Wellicht dat we hier een volgende keer wat meer aandacht aan gaan besteden... 🙂 

Beste train(st)ers allemaal bedankt voor jullie aanwezigheid en inzet. Wij hebben in ieder geval genoten van de beide bijeenkomsten. 

Namens alle seniortrainers een sportieve groet,

Koen Verstraelen, Ron van Weerdt, Henk Dongelmans