Vragenuur leden, ouders van leden en vrijwilligers

Vrijdag 9 april |

Alle leden en vrijwilligers hebben donderdag j.l. via de email een uitnodiging ontvangen voor een 'Vragenuurtje'.

Dit is 'Vragenuurtje' vindt online plaats, op donderdag 22 april a.s. tussen 20 en 21 uur.

Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected]. Heb je vraag aan het bestuur, stuur deze ook door vóór maandagavond 19 april.

Bestuur HC Delta Venlo