Herinnering Corona regels voor Senioren

Woensdag 28 april |

Afgelopen vrijdag is door de KNHB bekend gemaakt dat de bondscompetitie dit seizoen niet meer hervat zal worden, door een gebrek aan versoepelingen op sportgebied.

Mocht de overheid op een later moment alsnog regionale/lokale competities toestaan dan zal de KNHB deze direct opzetten en de verenigingen hierover informeren.

Feit is dat we voorlopig dus nog niet toekomen aan het spelen van wedstrijden en we nog altijd te maken hebben met een tweedeling binnen de club.

  1. De jeugd en senioren tot en met 26 jaar oud mogen zonder beperkingen trainen en interne wedstrijden spelen.
  2. De senioren van 27 jaar en ouder mogen geen wedstrijden spelen en mogen alleen trainen in groepjes van maximaal 4 personen op 1,5 meter onderlinge afstand.

We merken dat hoe langer de maatregelen vanuit de overheid duren, hoe moeilijker het voor iedereen wordt om deze regels daadwerkelijk op te volgen.

Het grootste deel van de teams en trainingsgroepen houdt zich hier keurig aan waarvoor onze dank en complimenten.

Toch komt het de laatste tijd vaker voor dat ook 27 plussers weer op de reguliere manier aan het trainen zijn, of deelnemen aan de wedstrijden van de interne seniorencompetitie van <27 jaar.

We willen jullie vragen om nog even vol te houden en je te houden aan onderstaande richtlijnen.

Alleen op die manier komen we weer het snelst allemaal aan spelen toe zoals we dat gewend waren.

  • Blijf thuis als je corona gerelateerde klachten hebt.
  • Kom niet té vroeg voor een training of interne wedstrijd. (10 minuten is voldoende)
  • Houd buiten het veld te allen tijde 1,5 meter onderlinge afstand van elkaar.
  • Senioren <27 jaar mogen zonder beperkingen trainen en interne wedstrijden spelen.
  • Senioren 27< jaar mogen alleen trainen. Dit gebeurt in groepjes van maximaal 4 personen, waarbij de onderlinge afstand te allen tijde 1,5 meter is. Ook mogen de groepjes gedurende de training niet van samenstelling wisselen.
  • Na de training/wedstrijd dient het sportpark zo snel mogelijk verlaten te worden.

Mocht je constateren dat het ergens niet helemaal goed gaat?

Spreek elkaar dan hierover aan op een vriendelijke en respectvolle manier.