Niet klimmen

Nieuws Maandag 31 mei | Deze week staat er een videotoren opgesteld, tussen veld 3 en de fietsenstalling. Deze wordt ingezet voor video analyses. 
Het is niet toegestaan om deze te beklimmen of te betreden, in verband met de eigen veiligheid. 
We willen de ouders van de (Jongste) Jeugd vragen om dit thuis onder de aandacht te brengen. 
 
Bij voorbaat dank,
Bestuur HC Delta Venlo