Vernieuwde documenten materiaalbeleid en materiaalvergoedingen

Dinsdag 25 juli | Na inlog via de site (LISATeam) met je lidnummer/wachtwoord vind je onder Club/Documenten/Materiaalbeheer twee vernieuwde documenten. Ten eerste het protocol Materiaalbeleid met hierin de regels die er van toepassing zijn over bruikleen, uitreiken/inleveren, contactinfo en tips. Als tweede het document Materiaalvergoedingen; een overzicht van de diverse uit te geven materialen met hun waarde (c.q. boete bij verlies).