Nieuwe organisatiestructuur

Nieuws Maandag 16 oktober | Afgelopen ALV zijn de leden akkoord gegaan met de nieuwe organisatiestructuur van HC Delta Venlo. Dit heeft gevolgen voor de samenstelling van het bestuur maar vooral ook voor de hockeystructuur.
 
Als gevolg van de nieuwe organisatiestructuur wordt er vanaf dit seizoen gewerkt met hockeycommissies waarbij we opmerken dat Hockey Extra (E&H Rolstoelhockey) middels een eigen stichting is georganiseerd.
 
Commissies:
-commissie jongste jeugd
-commissie jeugd recreatief
-commissie senioren recreatief
-commissie senioren en jeugd prestatief
-commissie zaalhockey
 
De voorzitters van deze commissies neming tevens zitting in de Technische Commissie (TC). In de TC wordt op advies van de commissies het hockeybeleid van onze club bepaald. Ook worden in de TC besluiten genomen als het gaat om hockey, hierin ook geadviseerd door de commissies. De TC wordt voorgezeten door het bestuurslid hockey en deze heeft ook zitting in het bestuur van HC Delta Venlo waarin deze rapporteert aan het bestuur. Bij verregaande besluiten op hockeygebied zal altijd het bestuur geraadpleegd worden en indien nodig zal in het bestuur een besluit worden genomen. Naast de commissievoorzitters hebben ook de technisch manager (Moses Kagochi) en de trainingscoördinatoren (Ron van Weerdt en Koen Verstraelen) zitting in de TC. De TC heeft inmiddels een aantal belangrijke besluiten genomen op advies van de verschillende commissies:

1.    het trainen en spelen van oefenwedstrijden in vakantieperiodes (zie hiervoor de nieuwsartikelen op de website van 14 september en 11 oktober jl.

2.    de selectietrainingen verdwijnen en hier wordt op korte termijn een alternatief voor gepresenteerd

3.    er komt nieuw beleid als het gaat om het vervroegd doorschuiven van een speler naar een ander team waarbij in elk geval de regel dat de speler dan bij de beste vijf van het nieuwe team moet horen niet meer aan de orde is 

4.    aangewezen prestatieve teams:

H1 / D1 / H2 / D2
JO18-01 / JO16-01 / JO14-01 / JO12-01
MO18-01 en 02 / MO16-01 en 02 / MO14-01 en 02 / MO12-01 en 02

Het grote voordeel van de nieuwe structuur is dat er nu een actieve prestatieve commissie is die zich specifiek bezig zal houden met de prestatieve teams bij de senioren en jeugd. Dat betekent dat de commissie jeugd vanaf dit seizoen alle energie kan steken in de recreatieve teams bij de jeugd.
 
We zijn erg blij dat we veel nieuwe leden voor de commissies hebben gevonden. De leden van de commissies prestatief, jongste jeugd, jeugd recreatief en senioren recreatief hebben de teams onderling verdeeld. Kijk even op de website bij "onze club" en dan "organisatie" hoe de samenstelling is van de commissies en wie de contactpersoon is voor welk team. Als begeleiding van een team stel je dus als eerste de vraag aan je contactpersoon in de commissie. Deze kan dit indien nodig bespreken in de commissie en indien nodig kan het doorgeleid worden naar de TC.
 
Als gevolg van de nieuwe structuur zullen er een minder groot aantal bestuursleden zitting hebben in het bestuur. We gaan, omdat er nu hockeycommissies zijn met voorzitters en een TC van vier bestuursleden die zich met hockey bezighielden naar één bestuurslid hockey. De commissies krijgen een duidelijker takenpakket. Op korte termijn sturen wij de begeleiding van alle teams een overzicht van de takenpakketten van de commissies. Ook zullen we dan uiteenzetten wat het takenpakket is van de technisch manager en de trainingsco√∂rdinatoren.
 
Het zal wellicht even wennen zijn om te werken volgens deze nieuwe organisatiestructuur. Toch denken wij dat als het om hockey gaat alles nu overzichtelijker en duidelijker is geworden. Mochten er nog vragen zijn dan kunnen deze aan ondergetekende gesteld worden.
 
Met vriendelijke groet,
 
Robert Bouten
bestuurslid hockey
[email protected]