Vrijwilliger van het jaar

Nieuws Maandag 4 oktober |
Vrijdagavond 1 oktober was de eerste echte ALV van Delta Venlo.
Na een eerdere online editie konden de leden nu weer bijeenkomen in het clubhuis. Het bestuur presenteerde de (financiële) stand van zaken van de jonge club.
Naast jaarcijfers, begroting, kascommissie en andere ‘zakelijke’ agendapunten werden ook verschillende mensen in het figuurlijke zonnetje gezet. Waaronder de ‘ Vrijwilliger van het jaar’, Daniëlle van Stralen-Wolters.
Zij kreeg uit handen van Francine van Enckevort een speciaal hiervoor gemaakt kunstwerk, waarmee Daniëlle bedankt werd voor haar nimmer aflatende inzet voor de club. Het applaus kwam haar dan ook volledig terecht toe.