Corona QR Check

Nieuws Donderdag 4 november | Afgelopen week kondigde de overheid nieuwe maatregelen aan in de strijd tegen het Corona virus. Deze hebben ook effect op onze club, onze sport en ons clubhuis.

Met ingang van komend weekeinde zal aan de deur van het clubhuis gescand  worden. 
- Er is dan één ingang voor WC, kleedkamers, clubhuis en één uitgang. 
- Elke bezoeker 18+ jaar die naar binnen wilt moet een positieve (groene) QR code en zijn/haar ID laten zien.
Bij positieve QR krijgt men een polsbandje om en kan men gebruik maken van WC, kleedkamers en clubhuis. Men hoeft daarna niet meer gescand te worden.
- Als de QR code negatief (rood) is, dan wordt de toegang geweigerd.
- Iedereen moet gescand worden, ook als men alleen iets te eten of drinken haalt en dit buiten nuttigt.

Om e.e.a. zo snel en soepel mogelijk te laten verlopen roepen we leden of ouders van leden op om een uurtje 'te scannen'. Enerzijds om de nodige veiligheid voor alle bezoekers te garanderen en anderzijds om de welbekende gezelligheid op de hockeyclub te facilitairen.
Meld je aan d.m.v. een mail naar [email protected] en werk mee aan weer een gezellig hockeyweekend.

Hartelijk dank alvast,
Horeca team en Bestuur HC Delta Venlo