Alleen Samen krijgen we Corona eronder

Nieuws Dinsdag 9 november |
Met ingang van zaterdag 6 november moet iedereen van 18 jaar of ouder zijn persoonlijke coronatoegangsbewijs (CTB) en ID bewijs bij zich hebben om tot ons clubhuis toegelaten te worden. Dit geldt voor alle dagen van de week. 

Personen die met een functie op die plaatsen aanwezig moeten zijn, zijn van deze verplichting uitgezonderd. Het gaat dan bijvoorbeeld om trainers/coaches (uit & thuis) of alle noodzakelijk aanwezige andere vrijwilligers.

Om het CTB te controleren worden ouders van thuisspelende (Jongste) Jeugd teams op zaterdag en thuisspelende senioren op zondag vriendelijk doch zeer dringend verzocht aan de hand van een schema een deel van de controle op zich te nemen. Dit schema zal via de aanvoerders, coaches en/of managers verspreid worden.

We zijn samen de vereniging, we moeten samen Corona onder controle krijgen.


Bestuur HC Delta Venlo