Geen publiek / Koffie op Maassenhof

Nieuws Vrijdag 19 november | Sinds zaterdagavond 13-11 j.l. zijn de strengere Corona maatregelen van kracht. Dat betekent dat publiek niet is toegestaan
Alleen mensen die functioneel aanwezig moeten zijn, kunnen toegang krijgen tot Sportpark Vrijenbroek en Maassenhof. Denk hierbij aan coaches, scheidsrechters, strikt noodzakelijke rijouders en verenigingsfunctionarissen van HC Delta Venlo. Houdt de onderlinge afstand van 1,5 meter aan.

We vragen iedereen vriendelijk, doch dringend, hier gehoor aan te geven. We willen voorkomen dat de problemen die afgelopen zondag plaatsvonden, zich herhalen.

Koffie

Voor wat betreft Sportpark Maassenhof  willen we melden dat in overleg met de eigenaar van het clubhuis is besloten om het horeca gedeelte gesloten te houden op 20 en 27 november.

Hotel Maashof (eigenaar clubhuis) zal zorgdragen dat er kannen koffie/thee komen te staan op het terrasgedeelte van het clubhuis welke gratis genuttigd kunnen worden, door de mensen die functioneel aanwezig mogen zijn.

 

Mochten mensen iets anders willen nuttigen dan kunnen ze via het zijpoortje over het parkeerterrein naar Hotel Maashof lopen (+/- 150meter).