Update over de nieuwbouw

Nieuws Zaterdag 4 december |
Inmiddels is de winterstop aangebroken in álweer een bijzonder jaar voor Hockeyclub Delta Venlo. Als bestuur hebben we altijd de hoop gehad direct na de eerste seizoenshelft te starten met de bouw van ons nieuwe clubhuis en de uitbreiding van het aantal kleedkamers. Aan de inzet van de Werkgroep Accommodatie heeft het zeker niet gelegen. De bouwtijd zit helaas niet mee, met de nodige vertraging tot gevolg.

In deze speciale nieuwsbrief geven we jullie de laatste ‘ins & outs’ met betrekking tot de bouw van ons nieuwe clubhuis,  de fondsenwerving hiervoor en de voortgang rondom de overige aanpassingen aan Sportpark Vrijenbroek.