Even voorstellen: vertrouwenscontactpersonen HC Delta Venlo

Nieuws Maandag 28 maart |

Vanaf de fusie zijn Marco Titulaer en Chantal Simons aangesteld als vertrouwenscontactpersoon van de club. Graag lichten we hun rol binnen de club graag toe. Lees ook de bijlage hieronder en leer Marco en Chantal beter kennen.

Wat doet een vertrouwenscontactpersoon?

HC Delta Venlo wil een hockeyclub zijn waar iedereen veilig en plezierig kan sporten. Onaangename en ongewenste zaken (bijvoorbeeld pesten, (seksuele) intimidatie of discriminatie) binnen onze club willen wij zoveel mogelijk voorkomen, maar mocht het nodig zijn met een vertrouwenscontactpersoon bespreekbaar te maken. Vertrouwenscontactpersonen kunnen n.a.v. een melding het verenigingsbestuur adviseren om bijvoorbeeld beleid te ontwikkelen en zien er op toe dat dit ook gebeurt.

Wij zijn er voor spelers, trainers, coaches, ouders en begeleiders. Met ons kun je praten over zaken zoals:

  • Grensoverschrijdend gedrag: wanner je de manier waarop je benaderd en/of aangeraakt wordt door een teamlid, trainer of coach als onprettig ervaart.
  • Een vermoeden van grensoverschrijdend gedrag: je denkt dat iemand in jouw directe omgeving hiermee te maken heeft.
  • Pesten en gepest worden
  • Als je voelt dat je er door je huidskleur, handicap, geloof of seksuele voorkeur niet bij hoort.
  • Je vraagt je af of jouw gedrag als trainer en/of coach wel verstandig of toelaatbaar is.
  • Iemand heeft je direct of indirect beticht van ontoelaatbaar gedrag.
  • Je jezelf in algemene zin niet veilig voelt.
  • Seksuele intimidatie (vermoedens of concrete incidenten)

Als vertrouwenscontactpersonen zijn wij er voor jou. Wij luisteren naar jouw verhaal. Hierbij geldt dat snel erover praten en er voor zorgen dat er (vroegtijdig) een einde gemaakt wordt aan een ongewenste situatie, het niet verergert en herhaling voorkomen kan worden. Bij de uitvoering van onze taken volgen wij het protocol van de KNHB. 


Hoe vertrouwelijk is een vertrouwenscontactpersoon?

Jij kunt zelf kiezen met één van ons of met ons beiden te praten. Van deze vertrouwelijke gesprekken wordt niemand op de hoogte gesteld, zonder dat jij daar toestemming voor hebt gegeven of van op de hoogte bent. Wij dienen echter wel periodiek geanonimiseerd het bestuur te rapporteren. In gevallen waarbij de acute veiligheid van de vraagsteller of anderen gevaar loopt of er sprake is van een strafbaar feit, zal de vertrouwenscontactpersoon haar vertrouwelijkheid moeten doorbreken. Het liefst met toestemming van de vraagsteller, maar in ieder geval met medeweten.


Waar is de vertrouwenscontactpersoon niet voor?

Wij zijn er niet voor (vermoedens van) incidenten die tussen jou en/of andere betrokkene plaatsvinden of hebben plaatsgevonden waarbij er geen relatie is met de activiteiten binnen HC Delta Venlo. Wanneer je twijfelt, spreek één van ons aan of je vraag bij ons op de juiste plaats is. Een vertrouwenscontactpersoon doet niet aan waarheidsvinding en gaat in beginsel niet in gesprek met betrokken partijen anders dan de melder.


Contact opnemen

Wij op de volgende manieren te bereiken:

Mail: [email protected]

Tel: Marco +31 6 15 07 88 60

Tel: Chantal +31 6 86 88 28 88

Wij zijn als vertrouwenscontactpersoon de enige die deze berichten kunnen beluisteren of lezen.  

 

Tot slot

De gewone fatsoensnormen en omgangsvormen gelden overigens altijd, zowel tijdens het hockeyspel - de wedstrijd en de training - als ervoor en erna. Voor wat betreft de hockeywedstrijden gelden natuurlijk tevens de spel- en arbitrageregelgeving van de Koninklijke Nederlandse Hockeybond (KNHB), alsmede hetgeen de KNHB onder de noemer ‘Sportiviteit en Respect’ (normen en waarden in de hockeysport) uitdraagt. Graag verwijzen wij dan ook naar onze gedragsregels. Als iedereen zich hieraan kan houden kunnen we met z’n allen optimaal genieten van het recht om veilig de mooiste sport te beleven.

Als je jouw verhaal liever kwijt wilt aan iemand buiten de club, dan kan dat via Centrum Veilige Sport Nederland 

 

 

 
Bijlage