Lid van Verdienste, John Bartels overleden

Nieuws Vrijdag 20 mei |

Het droevige nieuws bereikte ons, dat de heer John Bartels, vorige week is overleden. Hij overleed op de respectabele leeftijd van 86 jaar.

John was sinds 1980 lid van de hockeyclub. In de jaren tachtig was John bestuurlijk zeer actief en was vice-voorzitter in het VHC-bestuur. Daarna was John ook actief in de Stichting Hockeysport Venlo als secretaris. Deze stichting werd in de jaren 90 opgericht. John was samen met zijn familie zeer veel op de club en een graag geziene gast op de vele feesten en familieactiviteiten. De overige familieleden hebben ook menige hockeywedstrijd gespeeld in de afgelopen decennia. Familie Bartels en hockey was één.

In 1999 werd John voor al zijn inzet benoemd tot Lid van Verdienste.

Wij wensen de zonen, Marc en Tom en hun familieleden heel veel sterkte met dit verlies.

Bestuur HC Delta Venlo