Akkoord ALV start nieuw clubhuis

Nieuws Donderdag 9 juni |

Woensdag 8 juni j.l. hebben de leden tijdens de Bijzondere ALV groen licht gegeven aan het bestuur ten aanzien van het nieuwe clubhuis.

Voorzitter Jeroen Bakkers heette de leden welkom en na een korte opening, een moment van stilte voor overleden leden en de toelichting van het doel van de avond gaf hij het woord over.

Thomas Vossen, verantwoordelijk bestuurslid voor de nieuwbouw, gaf een uitgebreide presentatie over het traject van afgelopen jaren met de rol en invloed van diverse externe partijen als ook de planning voor komend jaar. Hij presenteerde ook een overzicht van stichtingskosten, waarna penningmeester Bart Allers, onderbouwd presenteerde hoe het nieuwe clubhuis gefinancierd kan  worden. Met een inkijk in de Meerjarenbegroting, aangezien de lening voor het clubhuis voor 30 jaar wordt aangegaan, nam hij de leden mee in alle plussen en minnen. Vanuit de aanwezige leden kwamen verschillende vragen, die beantwoord werden door de drie sprekers. 

Uiteindelijk werd de ALV gevraagd of zij akkoord konden gaan met

* het aangaan van een overeenkomst van aanneming, onder de voorwaarde dat de kosten van de bouw betaald kunnen worden uit het gepresenteerde budget;​

* een financieringsovereenkomst voor een lening van maximaal EUR 1.000.000,-; ​

* een contributieverhoging zoals door het bestuur ter vergadering is voorgesteld.​

De ALV ging hiermee akkoord en nu kan de club vervolgstappen zetten en gericht afspraken gaan maken rondom de financiering, garantstelling en daadwerkelijk start van de bouw van het nieuwe clubhuis, dat past bij de omvang van HC Delta Venlo.

De voorzitter bedankte de aanwezige leden voor hun komst en steun voor de plannen en de leden van de nieuwbouw en accommodatie commissie, die hun vele uren werk een vervolg zien krijgen.