Vrijwilligster van het Jaar - Marieke Peeters-Vossen

Nieuws Zaterdag 8 oktober | Tijdens de ALV, gisterenavond werd natuurlijk ook stil gestaan bij het belangrijkste van de club: de leden.
Ook dit jaar waren er weer diverse jubilarissen als ook bijzondere vrijwilligers die in het zonnetje werden gezet.
Vanaf linksboven met de klok mee, Frank Raemakers, erelid en nu ook 50 jaar lid.
Cas van Zwamen, erelid en nu 60 jaar lid.
Gayco van Meel werd bedankt voor zijn vele jaren binnen de Arbitrage, waar hij heel veel heeft betekend.
Annemarie van Soest heeft de afgelopen jaren de horeca professioneler gemaakt en daarmee een belangrijke inkomstenbron voor de club versterkt.
Dick Bisschops, jarenlang ass trainer/coach bij Heren 1 en nu ook weer als trainer/coach én speler, op de velden te vinden.
En midden in de klok, Marieke Peeters-Vossen, de vrijwilligster van het jaar met een oevre aan werkzaamheden bij de jeugd, actief met kampen, maar ook ‘gewoon’ actief op het veld bij Dames 30-1. Marieke ontving de speciale Vrijwilligers trofee, mede mogelijk gemaakt door Francine van Enckevort.

Alle jubilarissen, leden, vrijwilligers (ook de afwezigen), heel erg bedankt voor wat jullie voor de club, voor de leden, hebben betekend en nog betekenen.
DANK! 🙏