Corona en contributie; hoe zit dit?

Nieuws Dinsdag 19 januari |
Update: 19 jan. 2021 Bericht: 29 okt. 2020

De wereld staat op de kop. We leven in een tijd van veel onzekerheid en ook als vereniging worden we enorm geraakt door het coronavirus en de daarbij opgelegde maatregelen. De afgelopen periode krijgen we diverse vragen over hoe wij als Hockeyclub Delta Venlo omgaan met het heffen van contributie. 

Gevolgen
Voor seniorleden betekenen de maatregelen kortweg geen training, wedstrijd of gezellige derde helft. Gelukkig kunnen onze junioren nog wel trainen en spelen zij hun onderlinge wedstrijden. Voor de gehele vereniging betekent dit géén inkomsten uit de horeca, die naast contributie en sponsoring een onmisbare bron vormen om onze exploitatie sluitend te krijgen. Tegelijkertijd lopen de lasten gewoon door, zoals veldhuur, personeel, (jeugd)trainers, onderhoud en óók de contributie aan de KNHB die we namens onze leden moeten afdragen. Uiteraard zijn we als bestuur druk in de weer om de impact voor onze vereniging zo laag mogelijk te houden en daar waar mogelijk de kosten zo veel als mogelijk te besparen. 

De overheidssteun waarop we kunnen rekenen is voor een vereniging met onze omvang zeer beperkt. Financieel inspelen op de situatie is nu nog onmogelijk, vooral omdat we niet weten hoe lang en in welke vorm de maatregelen aanhouden. Anticiperen op deze situatie voor aanvang van het seizoen was voor ons en andere (hockey)verenigingen vanwege deze bijzondere situatie ook niet te doen. Al met al een hele vervelende situatie die de gehele vereniging raakt en waarin we het standpunt innemen dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk ook met z’n allen dragen. Hierin volgen we het beleid van de overheid, NOC*NSF en de KNHB. 

Hoe zit het dan met het heffen van contributie?
Vanuit formeel oogpunt hebben we als vereniging niet te maken met algemene voorwaarden, maar met statuten. Hierin verschillen we bijvoorbeeld van commerciële sportinstellingen zoals een sportschool. De betaling van de contributie is statutair vastgelegd. Als je lid wordt van onze vereniging, dan ga je akkoord met de statuten en ben je de contributie verschuldigd. Hierbij is geen sprake van wederkerigheid van rechten en plichten. De huidige coronacrisis heeft hier ook geen invloed op. Vanuit praktisch oogpunt hopen we tevens dat onze leden begrijpen dat van restitutie van contributie geen sprake kan zijn omdat we het voortbestaan van onze vereniging daarmee in gevaar zouden brengen.

We begrijpen dat dit een vreemde en vervelende situatie is, maar doen hierbij een beroep op de solidariteit van al onze leden. Als vereniging blijven we in de tussentijd zoeken naar mogelijkheden om iedereen zo veel als mogelijk te laten sporten. Hopelijk kunnen we deze situatie relatief snel achter ons laten en de positieve start van onze nieuwe club zo snel mogelijk voortzetten.

Met sportieve groet,

Bestuur HC Delta Venlo