KNHB update veld-, zaal- en midwintercompetities 2020-2021

Nieuws Donderdag 5 november | De KNHB heeft kennis genomen van de persconferentie van dinsdag 3 november 2020. Minister-president Rutte en minister De Jonge gaven aan dat de huidige maatregelen zijn verlengd tot en met half december. Daarnaast is voor een periode van twee weken een aantal aanvullende maatregelen afgekondigd. Voor de KNHB staat het belang van de volksgezondheid en het indammen van het virus op nummer een. Vanaf het begin van de coronacrisis volgt de KNHB de maatregelen en adviezen van de overheid en dat blijven we ook doen. Tegelijkertijd beseffen we ons maar al te goed dat (samen) sporten een uitlaatklep is, zowel geestelijk als fysiek, en die uitlaatklep hebben we juist nu zo nodig. Ook het feit dat mensen door te sporten blijven bewegen is belangrijk, net als het sociale contact dat sport met zich meebrengt. Sporten is ook een belangrijk instrument om gevoelens van eenzaamheid en depressie tegen te gaan. Samen sporten, samen bewegen is er de reden van dat zoveel mensen lid zijn van een hockeyvereniging. Dat is wat we nu het meeste missen.
 
Teleurgesteld
De KNHB is daarom teleurgesteld in het perspectief dat de huidige maatregelen bieden. Eerder hebben wetenschappelijke cijfers al aangetoond dat sporten in de buitenlucht geen  besmettingsrisico’s met zich meebrengt. De duur en het aantal contactmomenten tijdens het hockeyen is bijvoorbeeld laag, waardoor - zeker in de buitenlucht – sport juist veel kan betekenen voor de volksgezondheid. Uit eerdere onderzoeken is ook bekend dat het grootste deel van de sporters in de buurt woont van de eigen vereniging waardoor trainen op de eigen vereniging geen grote impact heeft op het aantal reisbewegingen. Daarom hoopt de KNHB dat de overheid het over twee weken mogelijk maakt dat seniorenteams in elk geval weer met het gehele team in plaats van met twee of vier op de eigen vereniging kunnen trainen. Net als junioren.
 
Dat gezegd hebbende, vraagt de KNHB alle verenigingen en hockeyers zich aan te passen naar de per 4 november 22.00 uur geldende maatregelen. Samen moeten we de schouders eronder blijven zetten! De nieuwe maatregelen zorgen er ook voor dat de KNHB met betrekking tot de verschillende competities een update kan geven.
 
Geldende maatregelen
Voor de gehele sport gelden per 4 november 22.00 uur de volgende aanvullende maatregelen:
Tot en met half december kan er géén competitie worden gespeeld;
Senioren mogen de komende twee weken maximaal in groepjes van 2 trainen (met 1,5 meter afstand);
Jeugdteams mogen blijven trainen zonder restricties. Aan jeugdteams blijft het toegestaan onderlinge wedstrijden binnen de club te spelen.
 
Stand van zaken competities
Begin oktober liet de KNHB weten in de winterperiode een zaalhockeycompetitie aan te bieden aan verenigingen/teams die graag in de zaal actief wilden zijn. Daarnaast gaven we aan een midwintercompetitie op te zetten omdat een deel van de verenigingen/teams had aangegeven dit jaar niet te willen zaalhockeyen. Half oktober, tijdens de periode van inschrijving voor deze beide competities, werden door de overheid alle lopende veldhockeycompetities stilgelegd. De nu aangekondigde maatregelen maken dat het bestuur en de competitieleiding van de KNHB opnieuw hebben moeten kijken naar de mogelijkheden en voortgang van de genoemde competities.
 
Zaalhockeycompetities
De overheidsbesluiten van 3 november dwingen de KNHB ertoe de zaalhockeycompetities seizoen 2020-2021 te annuleren. Op dit moment is het in elk geval niet mogelijk tot en met het weekend van 12 en 13 december competitie te spelen. Ook is er nog veel onzekerheid over de (lengte van) de opstartperiode daarna. Dat maakt dat er te weinig speelweekenden over zijn om een volwaardige competitie aan te kunnen bieden. Daarnaast is het bijvoorbeeld op dit moment niet in te schatten vanaf welk moment de seniorenteams weer mogen trainen zonder 1,5 meter afstandsbeperking.
 
Midwintercompetities
Voor de organisatie van de midwintercompetities gaan helaas dezelfde punten op als voor de zaal. De nieuwe overheidsbesluiten van 3 november en verlenging van bestaande maatregelen dwingen de KNHB ertoe de hervatting van de reguliere veldhockeycompetities (zie hieronder) uit te stellen tot januari 2021. Dat maakt het niet mogelijk een volwaardige midwintercompetitie aan te bieden waardoor helaas ook de midwintercompetities komen te vervallen dit seizoen.
 
Veldhockeycompetities
Het besluit van de overheid zorgt er ook voor dat alle veldcompetities nog niet herstart kunnen worden. De KNHB vindt het belangrijk aan te geven nog altijd voldoende mogelijkheden te zien om, zodra dat door de overheid weer is toegestaan, de competities op te pakken en uit te spelen. Om verenigingen en hockeyers inzicht te geven in de mogelijkheden die er, afhankelijk van toekomstige overheidsbeslissingen, zijn, delen we hieronder twee scenario’s.
 
Belangrijk uitgangspunt is dat alle competities worden hervat zodra dat door de overheid weer wordt toegestaan. Op dit moment streeft de KNHB ernaar om de competities weer op te starten in januari, maar ook een tweede scenario is uitgewerkt. Hieronder geven we je graag een overzicht.
 
Scenario’s hervatting veldcompetities

Scenario 1: starten met competities in januari

De KNHB streeft ernaar, vanzelfsprekend passend bij de dan geldende maatregelen, in januari de competities te hervatten en hoopt dat op 9 en 10 januari de eerste competitiewedstrijden weer kunnen worden gepland. Als dat het geval is, worden de lopende veldhockeycompetities direct hervat. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:
  1. De competities zijn zoals bekend half oktober, vlak voor de herfstvakantieperiode, gestaakt. Op dat moment hadden de meeste seniorenteams zes van de elf wedstrijden voor de winterstop gespeeld en de jeugd heeft, op enkele B-teams na, de voorcompetities afgerond.
  2. Alle seniorenteams (met uitzondering van de 1e teams die uitkomen in de bondscompetitie - dit betreft de Promotieklasse tot en met de 4eKlasse), jeugdteams en jongste jeugdteams vervolgen direct als dat kan de competities en halen de tot nog toe niet gespeelde wedstrijden in januari en februari in. In maart wordt het seizoen dan zoals te doen gebruikelijk voortgezet. De jeugd en jongste jeugd starten daarbij als dat mogelijk is op 9 en 10 januari. De seniorenteams starten niet eerder dan 17 januari.
  3. De 1e teams die uitkomen in de bondscompetitie (Promotieklasse tot en met 4e Klasse) krijgen twee weken voorbereiding vanaf het moment dat de (groeps)trainingen weer mogen plaatsvinden. Deze competities worden daarbij niet eerder hervat dan 17 januari 2021. Een voorbeeld: stel dat de groepstrainingen vanaf 1 januari weer mogelijk zijn, dan loopt de voorbereiding van deze teams tot en met 14 januari en starten deze competities op 17 januari.
 
Mochten - op basis van overheidsregels - de competities niet kunnen starten op 9 en 10 januari, dan schuift de hervatting van de competities op. Deze beginnen dan zodra het binnen de dan geldende maatregelen weer mogelijk is. Hierbij blijft de KNHB rekening houden met twee weken voorbereidingstijd voor de 1eteams uitkomend in de bondscompetitie vanaf het moment dat zij de (groeps)training weer kunnen hervatten.
 
Uitzondering Hoofdklasse
Bovenstaande geldt niet voor de Hoofdklasse Dames en de Tulp Hoofdklasse Heren. De planning van deze competities komt elk seizoen tot stand in samenspraak met de HHcv. Bovendien is het voor deze competities van belang of de overheid een uitzonderingspositie creëert voor topcompetities. Over dit programma doen we daarom, zodra meer bekend, nadere mededelingen.
 
Scenario 2: starten met competities in februari

Wanneer de competities pas in februari weer mogen worden hervat, geldt in hoofdlijnen hetzelfde als bij een start in januari: er wordt direct weer competitie gespeeld zodra dit door de overheid wordt toegestaan. Bij de 1eteams wordt weer rekening gehouden met voorbereidingstijd rekenend vanaf het moment dat de teams weer mogen trainen.

Omdat het aantal speeldagen tot en met einde seizoen in dat geval minder groot is en hierdoor tijd voor een herindeling ontbreekt, bestaat de kans dat met name bij de jeugd aanpassingen in het competitieformat noodzakelijk zijn. Wanneer dit scenario in zicht komt, verstrekt de KNHB hierover meer informatie.
 
Tot slot vindt de KNHB het belangrijk op te merken dat we ons beseffen dat accommodaties en velden in het kader van deze scenario’s gebruikt moeten kunnen worden in een periode die we normaal niet inzetten voor competitiewedstrijden. Met betrekking tot bijvoorbeeld het bewateren van velden of toestemming om velden/accommodaties te gebruiken, is de KNHB daarom samen met NOC*NSF en andere sportbonden in overleg met onder andere de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG). De KNHB adviseert verenigingen ook zelf hierover contact op te nemen met de eigen gemeente.

Competitieleiding KNHB