Overlijdensbericht Jack Collin

Nieuws Dinsdag 29 december | Vandaag bereikte ons het droevige bericht, dat het (eerste) oudste lid van HC Delta Venlo, de heer Jack Collin, op 93 jarige leeftijd onlangs is overleden. Jack werd lid op 1 juni 1948 van VHC en is het hockey in Venlo dus 72 jaar trouw gebleven. Wij zijn hem daarvoor zeer erkentelijk en dankbaar voor wat hij voor de club als speler en vrijwilliger al die decennia heeft gedaan. 
Wij wensen zijn vrouw Nonny, als ook de kinderen en kleinkinderen, die eveneens aan het hockey verbonden zijn (geweest) heel veel sterkte met dit verlies. 

Bestuur HC Delta Venlo